Tudományos cikkek benyújtása a Faipar részére

 

 


Kiadványunkba örömmel várjuk tudományos igényű közleményeiket. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Faipar célja eredeti alkotások közlése, ezért csak olyan cikkeket várunk, amelyeket más újságban még nem publikáltak. A folyóirat magas színvonala és a szerkesztői munka megkönnyítése érdekében kérjük az alábbiak betartását:

ˇ     A cikkeket egyszerű formátumban kérjük elkészíteni. (12pt Times New Roman betűk, dupla sorköz, elvá-lasztások nélkül.) A stílusok használatát kérjük mel-lőzni. Az ilyen formában elkészített cikkek terjedelme max. 10 oldal lehet, az ennél hosszabb munkákat kérjük több, külön publikálható részre bontani.

ˇ     A cikkekhez angol nyelvű címet és egy rövid (max. 100 szavas) angol összefoglalót kérünk mellékelni.

ˇ     A szerzőknél kérjük feltüntetni a tudományos foko-zatot, a munkahelyet és beosztást.

ˇ     Az irodalomjegyzéket az első szerző neve szerint, ABC-sorrendben kérjük. Kérjük, ügyeljenek a hivat-kozások pontos megadására (újságcikkek esetén év, évfolyam, szám, oldalak; könyvek esetén év, a kiadó neve, székhelye, oldalak száma.) Kérjük, a cikken belül a szerző és az évszám megadásával hivatkoz-zanak ezekre.

ˇ     Az ábrákat és táblázatokat a benyújtott anyag végén, külön lapokon kérjük megadni. A táblázatokat és ábrákat meg kell számozni, és címmel ellátni. A szövegben ezekre szám szerint kérünk hivatkozni (1. ábra, 2. táblázat, stb.)

ˇ     Az egyenleteket az MS Word egyenletszerkesztőjével kérjük elkészíteni (kivéve egészen egyszerű egyen-letek esetében), és szögletes zárójelekkel beszámozni: [1]. Az állandóknál és változóknál dőlt betűformátum alkalmazását kérjük.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Faiparhoz beérkező cikkek lektorálásra kerülnek, ami után azokat, ha szükséges, javításra/átdolgozásra visszaküldjük a szer-zőknek. A szerzők javaslatait a lektor személyére vonat-kozóan örömmel vesszük.

A végleges, javított szöveget, elektronikus formában kérjük. A kéziratokat a következő címre várjuk:

 

 

Varga Dénes szerkesztő

NymE-ERFARET Nonprofit Kft.

Sopron

Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

9400

E-mail: vargadenes@nyme.hu

Tel.: 99/518-602

Fax: 99/518-601