Faipar, LIII. évf. 1. szám

 

Az újság teljes anyaga .pdf formátumban

 

 

Tartalomjegyzék:

 

Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség

Tartalomjegyzék

Divós P., Divós F.: Akusztikus tomográfia élő fák vizsgálatára

Takáts P., Bejó L., Vass N.: Különböző fa- és adalékanyagok hatása a cement hidratációjára cementkötésű kompozit termékekben. II. rész: a kísérletek leírása.

Németh K., Stipta J.:
A lignin szerepe a fa fotodegradációjában.

Géczy N.: Faipar és -építészet Sopronban a dualizmus idején.

Peczár A.: A magyar irodabútor piac helyzete az irodakultúra és ergonómia összefüggéseiben.

Pakainé Kováts J., Horváthné Hoszpodár K.:
„A fa nem mehet ki a divatból!”

A Faipari Tudományos Egyesület közhasznúsági beszámolója

A Nyugat-Magyarországi Egyetemre költözött a FAIMEI

FMK Kari Nap 2005.

In Memoriam Szarka Antal

 

 

 

 

 

Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség

Mőcsényi Miklós

 

A FAGOSZ bemutatására különösen jó alkalmat ad, hogy március 18-án volt az idei közgyűlése, melyen a Szövetség áttekintette tevékenységét és céljait, valamint időközi rész-leges tisztújítás is volt ez alkalommal. Mindez tömören így foglalható össze:

A Szövetség közgyűlésén értékelte a 2004. évi eredményeket és megtárgyalta 2005. évi célokat. A szokásos lobby hazai tevékenységen túl egyre nagyobb jelentősége van az Európai Faipari Szövetségen (melyben '92 óta tagok vagyunk) belüli munkának, hiszen e forrásból ismerhetjük meg leghamarabb a várható szakmai jogalkotás fő irányait, sőt bizo-nyos mértékig lehetőség nyílik annak befolyásolására is. Ugyanakkor új elem a hazai érdek-képviseletben hogy felértékelődni látszik az összefogás ereje, amit a most FACSÚCS kereté-ben egyszerre tartott három fás szakmai szövetségi közgyűlés közös szervezése is mutat.

Jó visszhangja volt az elnökség múlt év végi két állásfoglalásának zöldenergia és ter-mészetvédelmi erdészeti stratégia tárgyában. Fontos, hogy részt vettünk a nemzeti erdő-program kidolgozásában. Stratégiai véleményt adtunk az NFT II-höz a GKM- részére, bekap-csolódtunk a szociális párbeszéd új fórumrendszerébe, aktívan foglalkozunk a fa csomagoló-anyagok fertőtlenítés tanúsításával. A társszövetségekkel közösen sikerült eredményeket elérni a kazánok szénmonoxid határérték és korábban a faporok munkahelyi határértéke ügyében, most pedig az építési célú fatermékek alkalmazási feltételei problémaköre a kiemelt téma. Részt vettünk a FACTS és az Archiwood-online nemzetközi projectekben, az idén nyá-ron pedig házigazdája leszünk az Európai Parketta Szövetség közgyűlésének, nemzetközi konferenciát szervezünk fa csomagolóanyag fertőtlenítés ügyben őszre.

Az információtechnika terén a www.fagosz.hu szövetségi honlapunk és a februárban megnyitott www.fakat.hu online cím- és terméktárunk segít a tájékozódásban és az egymás-ra találásban, a nyomtatott és CD katalógusokon túl. Ugyanakkor gazdaságelemzéseink is-mereteink szerint máshol nem vagy csak igen nehezen hozzáférhető áttekintést adnak szak-területünkre. Tavaszi és őszi FAkonferenciáink a faiparosok keresett üzleti fórumai. Szakvásá-rokon és sajtókapcsolataink révén is visszük szakmánk jó hírét. Továbbá igyekszünk szak-könyvkínálatunkkal könnyebbé tenni az ismeretszerzést.

A FAGOSZ hármas fő iránya változatlanul: (1) a fafelhasználás bővítése és a fa mint alapanyag népszerűsítése (2) az erdőgazdálkodás és a faipar ismertségének és elismertségé-nek bővítése (3) a fagazdasági vállalkozások vitalitásának és vonzerejének javítása.

A közgyűlés a beszámolót és a célokat egyhangúan elfogadta.

Ezt követően részbeni tisztújításra került sor, mert 2004. decemberében lemondott tisztségéről Nádasi Gyöngyi elnök és Kocsis Tamás alelnök, mivel megváltak FAGOSZ tagságú korábbi munkahelyüktől. Elnökségi tagsági helyükre februári ülésén az elnökség Torgyik Ani-kót, az ÖKOPAL Kft. ügyvezető igazgatóját és Tóth Zoltánt, az ERDÉRT Rt. vezérigazgatóját kooptálta. Ezt a kooptálást a mostani közgyűlés egyhangúan elfogadta, majd az így kiegé-szült elnökségből elnököt és alelnököt választott. A FAGOSZ egyhangú szavazással elnökének a közgyűlés Fekete Lajost, a FALCO Rt vezérigazgatóját, alelnökének pedig Oláh Jánost, a LIGNIWOOD Kft ügyvezető igazgatóját választotta. Az erdészeti alelnök továbbra is Horváth Ferenc, a ZALAERDŐ Rt. termelési igazgatója.

Elnöki székfoglaló beszédében a Fekete Lajos kiemelte, hogy a tisztség elfogadásában nagy szerepe volt az erdészeti cégek támogatásának, hangsúlyozta, hogy határozottan tá-maszkodni kíván az elnökség többi tagjának és a tagság együttműködésére. Ugyanakkor úgy látja, hogy fagazdasági célok tényleges eléréséhez a fával foglalkozó többi szövetséggel ha-tékony összefogásra lesz szükség. Ezért a mostani FACSÚCS partnerekkel, a MBFSZ-gel és az OAFSZ-gel folyamatos egyeztetésre és közös munkára van szükség a korábban már létrejött MAFABÉ keretekben.