Faipar, LIII. évf. 3-4. szám

 

Az újság teljes anyaga .pdf formátumban

 

 

Tartalomjegyzék:

 

A Fate vezetőségválasztás elé

Tartalomjegyzék

Solymos R., Faragó S., Bartha D., Mátyás Cs., Führer E., Bondor A.: Kell-e nekünk a tudományos kutatás? 2. rész

Némethné Tömő. Zs.: Marketing információs rendszerek ismeretsége és használata a Fa- és bútoripar területén. I. rész

Gyallai G.: Finanszírozási döntések – Forint vagy deviza?

Hantos Z.: Diagonálisan terhelt anizotróp fakorong feszültségállapota

Máthé K.: Tradíció és innováció az ausztrál faépítészetben I.

Máthé K.: Tradíció és innováció az ausztrál faépítészetben II.

Tóth S. Gaul Károly és a 19. századvégi, 20. századeleji faipari szakoktatás

FATE hírek, elismerések

Ligno Novum – Wood Tech

A második Lombosfa Konferencia

FMK Tanévnyitó ünnepség

Tiszteletbeli Doktori címet kapott

Tudományos fokozatok

10 éves a Faipari Egyetemi KutatásértAlapítvány

TSzH Erdészeti, Faipari, Papíripari és Mezőgazdasági Tagozat: ismét önállóan

Dr. Dr.h.c. Bariska Mihály 70 éves

A Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány közhasznúsági beszámolója

Nekrológok

A szerkesztő oldala

 

 

 

 

 

A FATE vezetőségválasztás elé

Winkler András

 

 

A Faipari Tudományos Egyesület életében jelentős időszak múlt el. Ebben a teljesen új politikai és gazdasági környezetben kellett az egyesületet megtartani a magyar faipar, a fatudományok számára. Mint az egyesület ez idei elnöke úgy érzem, hogy feladatunkat teljesítettük.

Az egyesület jól és eredményesen dolgozott a jövő építésében. Megalapította az Ifjúsági Tagozatot, amelynek célja az egyetemi, középiskolás fiatalok szervezése az egyesületi munkára. A tagozat központja Sopronban van és titkárral az élen végzi a munkáját.

Eredményesen működött az Oktatási Bizottság. Egyre szorosabb együttműködést alakított ki az egyetemi szintű és a középszintű oktatás között. Nem feledkezett meg a szakmunkásképzésről sem. Az Oktatási Bizottságnak oroszlánrésze van abban, hogy a felsőoktatási reformban megmaradt a faipari mérnök elnevezés. A Tudományos és Kutatási Tagozat szintén eredményes munkát végzett, hiszen az elmúlt időszakban csaknem húsz tudományos konferencia és kongresszus szervezésében vett részt. A kutatási eredményeket a Faipar című újság közölte, amely rendszeres megjelenésével és tartalmával ismét a tudományos folyóiratok sorába emelkedett.

A Faanyagvédelmi Szakosztály munkája is elégedettséggel tölt el bennünket, hiszen tevékenységével és a faanyagvédelmi konferenciák megrendezésével jó nevet szerzett magának. A Senior Klub hűséges, a faipart szerető tagjaival és rendezvényeivel ma is példát mutat az ifjúságnak.

Nem hallgathatjuk el az egyesület anyagi nehézségeit. Éppen ezért hálásan fogadtunk és fogadunk minden támogatást. A Faipari Tudományos Egyesület a szakma fontos segítője, és az ifjúságot tudományos és kutatómunkára neveli. Ugyanakkor segít az ifjúság beilleszkedésében a faipar számos területén. Itt is hangsúlyozom, hogy jó befektetés a tudományos egyesület támogatása. Ki kell emelni a sikeres pályázati tevékenységet.

Sokszor beszéltünk az elmúlt években a MTESZ támogatásának csökkenéséről, ill. megszűnéséről. A budapesti titkárság fenntartása is tárgyalási téma volt. Úgy láttuk azonban helyesnek, ha a budapesti támaszpontunkat, a FATE titkárságot továbbra is megtartjuk. A soproni ifjúsági titkárság segít a fiatalok beszervezésében és a FATE elektronikus ügyintézésében.

A FATE vezetőségválasztó közgyűlését az Elnökség 2006. március 30-ára tűzte ki. A Jelölő Bizottság megkezdte munkáját. Azt hiszem itt a lehetőség arra, hogy megköszönjem mindenki munkáját, aki segítette a FATE-t, és hogy itt is hangsúlyozzam a FATE innovatív szerepét a Ligno Novum alapításában, rendezésében és az ifjúság szakmaszeretetének kialakításában.

Reménykedve tekintünk a jövő elé, és bízunk egy sikeres magyar faiparban és egy sikeres Faipari Tudományos Egyesületben.