Faipar, LII. évf. 4. szám

 

Az újság teljes anyaga .pdf formátumban

 

 

Tartalomjegyzék:

Az Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont

Tartalomjegyzék

Takáts p., Bejó L., Vass N.: Különböző fa- és adalékanyagok hatása a cement hidratációjára cementkötésű kompozit termékekben. I. rész: elméleti háttér

Tolvaj L., Molnár S., Takáts P., Varga D.:
Az akác (Robinia pseudoacacia L.) faanyag színének változása a gőzölési idő és hőmérséklet függvényében

Divos F.: Roncsolásmentes faanyagvizsgálat – új tantárgy a Nyugat-Magyarországi Egyetemen

Taschner R.: A kettős hangzás előrejelzése és vizsgálata xylofon készítésekor

Németh G., Varga M.: Modellek a faiparban keletkező hulladékok kezelésére és hasznosítására. II. rész

Winkler A.: Fa: csodálatos matéria – II. rész

Cserni Cs.: Irányított szerkezetű falemezek
(OSB) gyártása hazai alapanyagokból

 

 

 

 

 

Az Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont

Németh József

 

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda 2004 októberében pályázatot hirdetett Regionális Egyetemi Tudásközpontok létrehozásának és működésének támogatására. A pályázat célja a világ élvonalába tartozó egyetemi tudományos és technológiai innovációs központok, Regionális Egyetemi Tudásközpontok létrehozásának elősegítése annak érdekében, hogy olyan szakterületi és regionális vonzáscentrumok jöjjenek létre, amelyek kiemelkedő kutatás-fejlesztési, valamint technológiai innovációs tevékenységet folytatnak, intenzíven együttműködnek a gazdasági szférával, ösztönzőleg hatnak a régiók technológiai és gazdasági fejlődésére, s ezen keresztül javítják a régió és az ország versenyképességét.

A pályázaton valamennyi magyarországi egyetem részt vett. A zsűri véleménye alapján a pályázatkiíró összesen hat egyetem pályázatát nyilvánította nyertesnek, amely egyetemek összesen  9 milliárd Ft támogatást kaptak a Tudásközpontok kialakítására, és négy éven keresztül történő működtetésére. A nyertesek között van a Nyugat-Magyarországi Egyetem és az általa vezetett 13 tagú konzorcium, mely négy évre összesen 1,1 milliárd Ft támogatást kapott a Tudásközpont által megvalósítandó programok végrehajtására.

A Tudásközpont a 2005-től 2008-ig terjedő időszakban három kutatás-fejlesztési programot tervez megvalósítani. Ezek közül az első az erdőgazdálkodás fejlesztésével, azon belül az erdővagyon-gazdálkodás fejlesztésével, a természetközeli erdőgazdálkodás és erdővédelem kérdéseivel, az erdőgazdálkodás műszaki fejlesztésével, valamint a tartamos vadgazdálkodás feltételeinek megteremtésével foglalkozik. A hazai fahasznosítás fejlesztése című program tárgya a minőségi hengeresfák és a sarangolt választékok hasznosítása, a fahasznosítás művészeti aspektusai, a cellulóz- és papírgyártási célú fahasznosítás, a hulladékgazdálkodás és környezetvédelem, valamint a fahasznosítással kapcsolatos informatikai támogató tevékenység vizsgálata és fejlesztése. A tudástranszfer program egy oktatási-képzési projekt és különböző, a K+F feladatokat segítő tevékenységek (technológiatranszfer, az eredmények elterjesztése, demonstrációs tevékenység, kutatói mobilitás, iparjogvédelem) megvalósítását tűzte ki célul.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem, és azon belül a Faipari Mérnöki Kar életében fontos mérföldkő a Tudásközpont létrehozása, mely egyszerre jelenti a nagy múltú intézmény által végzett magas színvonalú kutatás-fejlesztési tevékenység elismerését, és a jövőbeni kutatómunka megalapozását, feltételeinek megteremtését. Az ipari partnerek részvételével megvalósítandó programok eredményei reményeink szerint hatékonyan segítik majd a hazai erdészeti és faipari vállalkozások tevékenységét és annak fejlesztését.