Faipar, LIV. évf. 1. szám

 

Az egyes anyagok elérhetők a cikkek címére kattintva.

 

 

Tartalomjegyzék:

 

A faipar jövője

Tartalomjegyzék

Tóth S. L.: Szemelvények a faipar történelméből.

Máthé K.: Tradíció és innováció az ausztrál faépítészetben III.

Pakainé Kováts J.:
A hazai bútoripar az országeredet-hatás tükrében

Persze L.:
Termelésirányítás a gyakorlatban

Erdő- és Fahasznosítási. Regionális Egyetemi Tudásközpont

Pannon Design Kiállítás és Vásár Sopronban

FMK Kari Napok

Új eszközök a mechatronika oktatásban a Faipari Mérnöki Karon

Megújul a Faipari Tudományos Alapítvány

Tíz éves a Faanyagvédelmi Konferencia

A Faipari Tudományos Egyesület hírei

Prof. Dr. Dr. h.c. Kozák Antal 70 éves

Nekrológ

A szerkesztő oldala

 

 

 

 

 

A faipar jövője

Molnár Sándor

 

 

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kara most búcsúzik egy közel fél évszázados sikeres képzési rendszertől. Három éve lett Magyarország az Európai Unió teljes jogú tagja, azóta folyik az oktatás átalakítása, hogy megfeleljen az európai felsőoktatási térség versenyviszonyainak. Ennek jegyében kidolgozásra kerültek az alap- és mesterképzési szakok alapítási és indítási engedélyei, és a következő tanévtől már az új, lineáris rendszerben indulhat a képzés.

A Karon jelenleg 11 szakon közel 1100 hallgató folytat tanulmányokat. Jövőre lesz 50 éve, hogy megindult az okleveles faipari mérnökképzés, és immáron a főiskolai szintű faipari mérnökképzés is 35 éves múlttal rendelkezik. Ezeken a szakokon  a hagyományok megőrzése és az oktatás magyar sajátosságai mellett nemzetközileg is elismert képzés folyik. 

Továbbra is a Kar művészeti képzése a legnépszerűbb; az építész és formatervező szakok mellett hamarosan indul a grafika szak, melynek működéséhez már megteremtették a szükséges feltételeket. Emellett ebben a tanévben már folyamatos oktatómunka folyt a kecskeméti kihelyezett Szilikát Művészeti Tanszékünkön is. Művészeti képzésünk eredményei, hazai és nemzetközi elismertsége lehetővé tette, hogy önálló Művészeti Kar alapítását kezdeményezzük.

A Kar oktatási palettáját tovább színesíti a könnyűipari mérnök, a mérnöktanár és műszaki szakoktató, valamint a gazdasági informatikus képzés. Ezek közül különösen az utóbbi ért el komoly sikereket, ahol négy év elteltével már megfelelő számú jelentkezővel indíthatják az évfolyamokat. Felsőfokú szakképzésben négy szakközépiskolában folyik faipari termelésszervező képzés. Emellett az idei évben már 43 oklevelet adhattunk át a frissen végzett menedzser szakmérnököknek.

A Soproni oktatás elismerését tükrözi az is, hogy a közeljövőben három oktató, Dr. Divós Ferenc fizikus, Dr. Láng Elemér faipari mérnök és Orosz István grafikus művész veheti át professzori kinevezését a köztársasági elnöktől.

Az egyetemi oktatás egyik alappillére a tudományos kutatómunka. A kar kutatómunkája három fő területre koncentrálódik: innovációs kutatás és szolgáltatás, valamint az alapkutatások. Az éves szinten mintegy 250 millió Ft kutatási bevétel nagyban elősegíti a Kar gazdasági stabilitását. Az oktatók, kutatók kiváló szakmai felkészültségét igazolják a Nemzeti Kutatásfejlesztési Programban, az Egyetemi Tudásközpontok pályázatban és a regionális fejlesztési projektekben elért sikerek. E feladatok sikeres végrehajtása nehezen lenne elképzelhető a Doktori Iskola 35 hallgatója és a diplomatervezők munkája nélkül. Komoly eredmény, hogy a Kar két új létesítménnyel, egy világszínvonalú faszerkezet-vizsgáló és egy mechatronikai laboratóriummal korszerűsödött, és jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre a Faipari Tanműhely felszerelésében is.

Örömmel számolhatunk tehát be a Kar sikeres működéséről az elmúlt időszakban. A következő években azonban komoly kihívások, nehéz döntések elé nézünk. Reméljük, hogy a Faipari Mérnöki Kar túl fogja élni az előttünk álló nehéz éveket, és megerősödve, sikeresen fogja leküzdeni a jelentkező nehézségeket. Ehhez kérjük a faiparos közélet, a szakma támogatását.