Faipar, LIV. évf. 2-3. szám

 

Az egyes anyagok elérhetők a cikkek címére kattintva.

 

 

Tartalomjegyzék:

 

Japán-magyar fatudományi kapcsolatok

Tartalomjegyzék

Winkler A., Alpár T., Bittmann L., Bejó L., Takáts P.: Sarangolt fa­vá­lasz­té­kok és alternatív lignocellulóz anyagok fel­használási lehetőségei a le­mez­gyár­tás­ban.

Gerencsér k., Bariska M., Hargitai L.:
Fűrészipari termékek gyártási költségeinek elemzése.

Tolvaj L., Molnár S., Takáts P., Németh R.:
A bükk (Fagus silvatica L.) faanyag fehér- és színes gesztje színének változása a gőzölési idő és hőmérséklet függvényében

Gerencsér K., Bejó L.: Vizsgálatok a természetes faanyag folyadéksugaras vágásával kapcsolatban

Máthé K.: Tradíció és innováció az ausztrál faépítészetben IV.

Tóth S. L.: Szemelvények a hazai faipar történelméből. II. rész

Hantos Z.:
Rétegelt ragasztott tartók szálbetétes műgyantaréteggel

Tanévnyitó ünnepség a Faipari Mérnöki Karon

Egyetemi tanári kinevezések a Faipari Mérnöki Karon

Tiszteletbeli Doktor (Dr. h.c.) címet kapott

1956-ra emlékeztek a Nyugat-Magyarországi Egyetemen

Doktori fokozatot szerzett

Ligno Novum - Wood Tech

Határon átnyúló Pannon Faépítészeti Nap

V. Faipari Marketing Konferencia

Gyalogos fahíd és fakilátó a soproni hegységben

„Pattex-túra” – újszerű marketing kezdeményezés a Henkelnél

Folyóirat bemutatók

A szerkesztő oldala

 

 

 

 

 

Japán-magyar fatudományi kapcsolatok

Divós Ferenc

 

 

A faanyagtudomány hazai művelői sok külföldi egyetemmel, kutatóintézettel tartanak kapcsolatot. Ezek az együttműködések – közös kutatások, konferenciák, oktatócserék, a teljesség igénye nélkül osztrák, német, francia, skandináv, amerikai, ausztrál, orosz és más partnerekkel – jól példázzák azt a nemzetközi szintű elismerést, amelyet a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karának munkatársai vívtak ki maguk és a Kar számára. Ennek az együttműködésnek az egyik érdekes színfoltja a japán kutatókkal kialakított jó kapcsolat.

A Faipari Mérnöki Kar japán kapcsolatai több mint 10 éves múltra tekintenek vissza. Ennek során először, 1995 és 2003 között töltött több kutató hosszabb-rövidebb időt Tokió közelében, Cukubában, az Erdészeti és Faipari Kutató Intézetben, ahol roncsolásmentes faanyagvizsgálat valamint a faanyag újrahasznosítása terén végeztek kutatásokat. 1996-ban egy japán kutató, Tanaka Tosinari töltött egy évet Sopronban a Roncsolásmentes Faanyagvizsgálati Laboratóriumban. A cukubai kapcsolattól függetlenül Dr. Tolvaj László professzor 2003-ban a Japán Gifu megye kutatóintézetében töltött el 10 hónapot és a fa fotodegradációjával foglalkozott. A Japánban végzett kutatások eredményeit számos tudományos közlemény jelzi.

Minőségében új szakasz kezdődött a japán kapcsolatokban 2002-ben, amikor aláírásra került a Faipari Mérnöki Kar és az Akita Megyei Állami Egyetem Nosiro városban működő Fatechnológiai Kutatóintézete között az együttműködési szerződés. Ez a szerződés oktatók és kutatók cseréjét, közös kutatások végzését alapozta meg. Ennek eredményeként 2003 óta 2 kutató töltött 1-1 évet Noshiroban, és a Faipari Mérnöki Kar egyik doktorandusza, Varga Dénes jelenleg is ott tartózkodik.

Jeles eseményre került sor 2006. októberében, amikor megrendezésre került az első 3 napos közös konferencia, melyet pályázat útján az MTA és a JSPS (Japán Társaság a Tudomány Fejlődéséért) közösen finanszírozott. A konferencia témája az új fából készült anyagok és a roncsolásmentes faanyagvizsgálat volt. A háromnapos konferencia alatt hat magyar előadásra is sor került. A konferencia zárása után a JSPS osztályvezetőjének bevonásával a sikeres együttműködés folytatásáról folyt hasznos tanácskozás. Ezen a megbeszélésen – melyről a JSPS képviselői elismeréssel nyilatkoztak – a felek megegyeztek a sikeres együttműködés folytatásáról, valamint döntés született egy közös japán-magyar konferencia megrendezéséről Sopronban, 2008-ban, valamint egy japán-magyar kutatási pályázat előkészítéséről.

A japán-magyar tudományos kapcsolatok felelőse a Faipari Mérnöki Karon Dr. Divós Ferenc, aki az esetleges együttműködési lehetőségekről, egyéni kapcsolatokról örömmel ad felvilágosítást.