Faipar, LIV. évf. 4. szám

 

Az egyes anyagok elérhetők a cikkek címére kattintva.

 

 

Tartalomjegyzék:

 

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon

Tartalomjegyzék

Horváth M., Divós F.: Faanyag rugalmas állandóinak dinamikus meghatározása, összehasonlítása

Máthé K.: Tradíció és innováció az ausztrál faépítészetben V.

Némethné Tömő Zs.: Marketing infor­má­ciós rendszerek ismertsége és haszná­lata a fa- és bútoripar területén II.

Alpár T., Rácz I.: Cementkötésű forgácslapok gyártása nyár forgácsból

Anyagfolytonossági hibák javítása korhadt faszerkezeteknél

FATE kitüntetések

FATE elnökségi ülés

Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából

Faipari Online Adatbázis

Közös japán-magyar kutatói szeminárium

Nekrológ

A szerkesztő oldala

 

 

 

 

 

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon

Molnár Sándor

 

 

Szécsi Zsigmond, Fekete Lajos, Krippel Móric és Török Béla, a fafeldolgozás oktatásának és kutatásának legnevesebb hazai úttörői, az Alma Mater – a Bányászati és Erdészeti Akadémia – Sopronba kerülése után, többször próbálkoztak önálló faipari képzés indításával. Az ’50-es években a fejlődő magyar faiparnak égetően szüksége volt jól képzett, innovatív mérnökökre. Az áttörés az 1957-es évben történt, amikor elindulhatott a faipari mérnökképzés. A képzés alapításában nagy érdemei voltak Magyar János és Pallay Nándor professzoroknak, valamint a Faipari Tudományos Egyesületnek is. Később, 1962-ben a Faipari Mérnöki Kar létesítése tette lehetővé az Erdészeti és Faipari Egyetem megalapítását.

A képzésnek nagy előnye volt, hogy a fát adó erdő szakértőivel, az erdész szakemberekkel együttműködve folyt a kutató- és oktatómunka. A Kar, eredményei alapján hamarosan Európa- és világszerte ismertté vált. Sokoldalú, kiváló faipari mérnökök kerültek ki Sopronból, akiknek szerepe nemcsak a fafeldolgozó iparban, hanem a hazai és külföldi mérnöktársadalomban is meghatározóvá vált. Mint egykori diákok, magukkal vitték a selmeci hagyományokat, a barátságot, a segítőkészséget és a szakma szeretetét. Az ötéves faipari mérnökképzés mellett hamarosan megindulhatott az üzemmérnök képzés, a levelező oktatás és a különböző szakmérnök kurzusok is.

A ’80-as években kezdődő, eleinte lassú, majd felgyorsuló társadalmi változásokkal a Faipari Mérnöki Kar sikeresen tartott lépést. 1984-ben megkezdődött a papíripari mérnökképzés, 1992-ben pedig a mérnöktanár és szakoktató képzés. 1992-ben alapították meg a művészeti (belsőépítészet és ipari formatervező) oktatást, 2002 óta pedig gazdasági informatikusokat is képeznek a Faipari Mérnöki Karon. Mára a képzési paletta különösen sokszínűvé vált, bizonyítva, hogy a Kar képes a megújulásra, a fejlődésre. A Faipar oktatása azonban továbbra is központi jelentőségű a Faipari Mérnöki Karon.

A Faipari Mérnöki Kar 2007-ben ünnepli a hazai felsőfokú faipari szakképzés megindításának 50. évfordulóját. Az idei Ligno-Novum konferencia előtti napokban, 2007. szeptember 3-án és 4-én, majd ennek folytatásaként a Vásár ideje alatt a Faipari Mérnöki Kar nagyszabású rendezvénysorozattal kíván megemlékezni a jeles évfordulóról. Ennek részeként nemzetközi tudományos konferencia, és több hazai szakmai rendezvény kerül megrendezésre, valamint a Kar múltját, jelenlegi helyzetét, jövőjét bemutató kiállításokkal, rendezvényekkel várjuk az érdeklődőket. A különböző programokról a Faipar következő számában adunk részletes tájékoztatást.