Faipar, LI. évf. 1. szám

 

Az újság teljes anyaga .pdf formátumban

 

 

 

Tartalomjegyzék:

 

Kari napok 2003.

Tartalomjegyzék

Joó B.: Teherviselő faszerkezetek csava-ros kapcsolatának tervezési tapasz-talatai, az európai előírások

Babos K., Zsombori F.: Néhány nyár-fajta faanyag-tulajdonságának összefog-laló jellegű ismertetése. 2.rész

Csiha Cs. Alpár T.: Nagyedényes fa-fajok felületi érdességének kiértékelése

Bíró B.: Az álgesztes bükk faanyag felhasználhatóságának vizsgálata

Fodor T.: A faanyag dinamikus rugal-massági moduluszának és veszteségi té-nyezőjének kísérleti mérése.  II. rész.

Dénes L., Kovács Zs.: Kisérlettervezés alkalmazása új termék kifejlesztéséhez.

Tóth S.: Faipari kézikönyv

Csupor K.: Egyesületi hírek

Divós F.: In memoriam Zombori Balázs

Közhasznúsági jelentés a Faipari Tudományos Egyesület 2002. évi működéséről

Felhívások