Faipar, LI. évf. 4. szám

 

Az újság teljes anyaga .pdf formátumban

 

 

Tartalomjegyzék:

 

Együttműködési megállapodás

Tartalomjegyzék

Takáts P.: Gipszkötésű kompozitok és tulajdonságaik

Bejó L., Láng E., Szalai J., Kovács Zs., Divós F.: Lombos fafajok ortotrop szilárdsága és rugalmassága. II. rész: kísérleti eredmények és következtetések

Gerencsér K.: A természetes fa vágása lézerrel – 2. rész

Standeisky D.: A Silentium kerti pihenőbútor-család

Kovátsné Stenger M.: A tanninok és tannin bázisú ragasztók

Életmű díj és Pro Universitate Soproniensi kitüntetés

INTERFOB 2003

Tudományos Diákköri Konferencia

Gyakorlati kapcsolatok nélkül nincs fejlődés

Életmű kiállítás: Dr. Winkler Oszkár

MTESZ-díj

Beszámoló egy Akita megyei tanulmányútról

Innovációs és Technológiai Központ létrehozása a faiparban

A szerkesztő oldala

 

 

 

 

 

Együttműködési Megállapodás

 

Dr. Winkler Andrásv

 

2003. november 19-én a Faipari Tudományos Egyesület és az Országos Erdészeti Egyesület elnökei együttműködési keretmegállapodást írtak alá. A megál­lapodás célja a FATE és az OEE szorosabb együttműködése, a közös célok megvaló­sításának elősegítése. Ezen belül – a megállapodás alapján – a két szervezet az alábbi területeken segíti különösen egymás munkáját:

·       A FATE támogatja az OEE programban foglaltakat és lehetőségeit felhasználva segíti annak megvalósítását.

·       Az OEE támogatja a FATE munkáját, a FATE céljainak megvalósítását igyekszik szolgálni. A FATE által meghir­detett programokat megismerteti tagságával, és végre­hajtásában részt vállal.

·       Az OEE vállalja havi lapjában, az Erdészeti Lapokban, a FATE-val kapcsolatos hírek, információk közlését, a hirdetések megjelentetését.

·       A FATE lapjába, a Faiparba várja az OEE tagságának cikkeit, információit, híreit.

·       Az együttműködő felek egymás rendezvényein képviseletet biztosítanak, szükség szerint szerepet vállalnak (Vándor­gyűlés, Ligno Novum – Wood Tech, konferenciák, tanács­ülések, stb.)

·       Kiemelt célnak tekintik az egyetemi ifjúság bevonását az egyesületek életébe.

Bízunk benne, hogy a most kezdeményezett együtt­működés pozitívan fog hatni mindkét egyesület életére, elősegíti a párbeszédet az erdészeti és a faipari szektorok között, és elősegíti céljaink megvalósítását.