Faipar, LVI. évf. - különszám

 

Az újság teljes anyaga .pdf formátumban

 

 

 

 

Tartalomjegyzék:

 

Faipari Szellemi Műhelyek Bemutatkozása

Varga M., Csanády E., Kocsis Z.: CNC marógép elszívófejeinek aerodinamikai vizsgálata az elszívási hatékonyság növelése céljából I.

Fehér S., Antalfi E., Börcsök Z., Molnár S.:  A bükkábrányi ősfák anatómiai és sűrűségi vizsgálata

Németh Sz., Csanády E.: Vákuumlefogás vizsgálata CNC megmunkáló központokon

Bak M., Németh R., Tolvaj L. és Molnár S.:
Ültetvényes termesztésből származó fafajok anyagának hőkezelése növényi olajban

Tatai S.: Vizsgálatok a felületi érdesség témakörében – I. rész

Varga F.-né, Molnár S., Komán Sz.:
Sarangolt faanyagok fotoanalitikus számbavétele

Tolvaj L., Mitsui K.: A geszt és a szijács korai és késői pásztája fotodegradációjának vizsgálata

Tolvaj L., Molnár S., Németh R., Nagy I.:
A gőzölt akác faanyag színének időjárás-állósága

Németh G.:
Fafeldolgozási hulladékok kezelése, felhasználhatósága I.

Németh G.:
Fafeldolgozási hulladékok kezelése, felhasználhatósága II.

Tantervreform a Faipari Mérnöki Karon

Faipari mérnökhallgatók sikerei a tudományos diákköri munkában

Folyóirat bemutató

In memoriam Dr. Dalocsa Gábor

Bódogh István emlékülés

A szerkesztő oldala

 

 

 

 

 

Faipari szellemi műhelyek bemutatkozása

Molnár Sándor, Magoss Endre

 

A Soproni Tudós Társaság a Veszprémi Akadémiai Bizottság keretében végzi munkáját. A társasaág alapító elnöke Dr. Winkler András, az MTA doktora volt. Jelenlegi elnöke Dr. Verő József az MTA rendes tagja, ügyvezető elnöke Dr. Závoti József az MTA doktora.

A Társaság Faipari Bizottsága sikeres programsorozatot indított „Faipari szellemi műhelyek bemutatkozása” címmel. A program célja, hogy megismertesse a faipar kutatóit az egyes kutatóbázisok munkatársaival, eszközeivel, aktuális munkáival. Az értékes, jól hasznosítható eredmények elérése céljából elő kívánja segíteni az egyes kutatócsoportok együttműködését.

A Faipar különszámában a faipari szellemi műhelyek munkájába kívánunk betekintést adni, mindazok számára, akik érdeklődnek a legújabb hazai kutatási eredmények iránt.

Ezúton köszönetet szeretnénk mondani a Faipari Tudományos Egyesületnek és a Soproni Tudós Társaság elnökségének, hogy a Faiparnak ebben a számában bemutathatjuk a közösen elért eredményeket.