Faipar, LV. évf. 1-2. szám

 

Az egyes anyagok elérhetők a cikkek címére kattintva.

 

 

 

Tartalomjegyzék:

 

A Cziráki József Faanyagtudományok és Technológiák
Doktori Iskola működése

Gerencsér K., Molnár A., Bejó L..: A fólia alatti rönktárolás lehetőségei. 1. Rész.

Máthé K.: Tradíció és innováció az
ausztrál faépítészetben VI.

Szabó M., Fodor T.: Könnyűszerkezetes fafödém
dinamikai vizsgálata

Pásztory Z.: Hőszigetelés fokozása könnyűszerkezetekben: Tükörpanel

Karácsonyi ZS., Hantos Z.: Fa bordavázas épület hőátbocsájtási tényező számítása

Horváthné Hoszpodár K.: A minőség fokozódó szerepe a vállalatok piaci érvényesülésében

Faipari kutatások az EFE Építéstani Tanszékén az 1960-70-es években

A győri neológ zsinagóga felújításának és faszerkezeti munkáinak rövid története

A FATE Szenior Klub a Művészetek Palotájában

Megkezdte működését a Faszerkezet-vizsgáló Laboratórium

A Faipari Mérnöki Kar új címere és arculata

Faipari mérnökképzés – 50 éve

II. Pannon Design Bútor, Lakberendezési és Lakótér Kiállítás

A XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Tanévzáró ünnepély a Faipari Mérnöki Karon

Közhasznúsági beszámoló a Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány 2006. évi működéséről

Nekrológ

A szerkesztő oldala

 

 

 

 

 

A Cziráki József Faanyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola működése

Winkler András

 

 

A Doktori Iskola fő célkit­zése az erdő csodálatos termékének a fának egyre alaposabb megismerése, feldolgozása, hasznosítása, újrahasznosítása tudományos módszerekkel. Elengedhetetlennek tartjuk, az alptudományok, alkalmazott tudományok és a gyakorlati ismeretek kutatását és együttes alkalmazását. A Doktori Iskola szoros kapcsolatban van az erdészettel, de a feldolgozás során számos más terület ismerete is szükséges. A faanyag, és a technológiák kutatása így komplex feladat, amely sokoldalúan megalapozott kutatói gondolkozást tesz szükségessé.

A Doktori Iskola elsődleges célja a faanyag, a belőle készíthető faszerkezetek és a feldolgozási technológiák kutatása. Számos, eddig nem használt, vagy kevésbé használt fafajt és választékot kíván alapos vizsgálat után a gyártásba befogni. Ugyancsak fontosnak tartjuk az úgynevezett fahulladékok, és a használt fa további felhasználhatóságának kutatását és a kutatási eredmények gyakorlatba történő átvitelét.

A Doktori Iskola a rostkutatásban és a faanyag kémiai összetevinek kutatásában illetve más anyagokkal közös felhasználásban mutat föl kiváló eredményeket. A kombinált fatermékek –kompozitok– szerkezetének, szerkezeti anyagainak és gyártásának kutatása egyre fontosabb, sikeres területe. Elsrend­ célja a fafeldolgozás környezeti hatásainak vizsgálata A Doktori Iskola munkáját hatékony módon segíti az egyetem Faipari Mérnöki Karán megalakult Faipari Kutató és szolgáltató centrum. A kutatóintézet számos feladatét éppen a doktoranduszoknak sikerült megoldani átfogó alap és alkalmazott kutatások végzésével. Ugyancsak segíti a doktoranduszok munkáját a nemrég Sopronba telepített Faipari Minőségellenőrző Intézet.

A Doktori Iskola a rostos anyagok kutatásának széles körét öleli fel, így nagy a merítési lehetősége. Az államilag támogatott helyekre a Faipari Mérnöki Karon végzettek esélye a legjobb, ők felelnek meg a felvételi követelményeknek. A levelező doktoranduszok a könny­ipar és más területéről érkeznek. Az egyéni képzésben résztvevők szakmai teljesítményük, elért eredményeik és publikációik alapján választjuk ki. A témavezetőt minden esetben a doktorandusz kéri fel, végső döntés a Doktori Tanács hatásköre. A tudományterület legkiválóbb idősebb, de fiatalabb képviselői közül kerülnek ki.

A Doktori Iskola A Nyugat-Magyarországi Egyetem Karain kívül főként a m­szaki jelleg­ felsőoktatási intézményekkel tart fent értékes kapcsolatot. A Budapesti M­szaki és Gazdaságtudomoányi Egyetemmel és a Széchenyi István Egyetemmel. Nemzetközi kapcsolatai szerteágazóak. A német nyelvterület (Hamburgi Egyetem, Göttingeni Egyetem, Bécsi M­szaki Egyetem, Bécsi Agrártudományi Egyetem, ETH Zürich) fontos együttm­ködő partner.

Az angol nyelvterületen az Észak-Amerikai Egyesült Államok (North Carolina State University, West Virginia State University) és Kanada (British Columbia University) meghatározó partnerünk. Szomszédaink közül a Zólyomi M­szaki Egyetem a legfontosabb partnerünk a doktori képzésben. Jelentsek a Japán Intézmények (Akita Megyei Állami Egyetem, Erdészeti és Faipari Kutató Intézet, Cukuba). Eddig öt doktorandusz végzett doktori cselekményéhez kapcsolódó kutatómunkát Japánban. A fokozatok megszerzéséhez szükséges idő átlagosan 5,2 év. Ezen a bonyolult m­szaki területen, ahol sok kísérleti munkára van szükség elfogadható érték.

Az éves jelentések azt mutatják, hogy a Doktori Iskola m­szerezettsége jelentősen javul. Az alprogramok tantárgyai optimalizálódtak, és azokat kiváló tudósok gondozzák. Örvendetes az ifjabb generáció súlyának növekedése. Évente jelennek meg komoly, új szakkönyvek, melyeknek megírását a Doktori Iskola teszi szükségessé. Az is kiderült azonban a jelentésékből, hogy egy jól fizető állás sokszor fékezi a doktoranduszok lendületét.

A Faipari Mérnöki Kar vezetése kiemelten kezeli a Doktori Iskola ügyét, és mindent megtesz annak skeres m­ködése érdekében.