Faipar, LV. évf. 3. szám

 

Az újság teljes anyaga .pdf formátumban

 

 

Tartalomjegyzék:

 

50 éves a faipari felsőoktatás magyarországon

tóth S. L.: A faipari mérnökképzés és a Faipari Tudományos Egyesület

Egész héten ünnepeltek a fások

Tanévnyitó ünnepség

a Faipari Mérnöki Karon

A 3. Európai Lombosfa Konferencia

50 év képekben és tárgyakban –

ünnepi kiállítás

A faipari mérnökképzés 50 éve:

nyílt kerekasztal beszélgetés

V. Faépítészeti Konferencia

VI. Faipari Marketing Konferencia

Fotópályázat és kiállítás

Ember és fa

Sportdélután

Az 50 éves a faipari mérnökképzés emlékoszlopa

Pakainé Kováts J.: Országos lakossági felmérés a
magyar bútorpiacon

Ligno Novum – Wood Tech 2007

A Faipari Tudományos Egyesület

ünnepi közgyűlése

Közhasznúsági beszámoló

a Faipari Tudományos Egyesület

2006. évi működéséről

Sikeres innováció

a Faipari Mérnöki Kar kutatásai alapján

Fólia alatti rönktárolás –

bemutató a Ligno Novumon

A 15. Nemzetközi Roncsolásmentes Faanyagvizsgálati Konferencia

In memoriam Dr. Dr. h.c. Bódig József

A szerkesztő oldala

 

 

 

 

 

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon

Molnár Sándor

 

Szécsi Zsigmond, Fekete Lajos, Krippel Móric és Török Béla, a fafeldolgozás oktatásának és kutatásának legnevesebb hazai úttörői a Selmecbányai Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolán, majd később Sopronban is többször próbálkoztak önálló faipari képzés indításával. Az ’50-es években a fejlődő magyar faiparnak égető szüksége volt jól képzett, innovatív mérnökökre. Az áttörés az 1957-es évben történt, amikor elindulhatott a faipari mérnökképzés. Alapításában nagy érdemei voltak Magyar János és Pallai Nándor professzoroknak, valamint a Faipari Tudományos Egyesületnek is. 1962-ben a Faipari Mérnöki Kar létesítése tette lehetővé az Erdészeti és Faipari Egyetem megalapítását.

A képzésnek nagy előnye volt, hogy a fát adó erdő szakértőivel, az erdész szakemberekkel együttműködve folyt a kutató- és oktatómunka. A kar – eredményei alapján – hamarosan Európa- és világszerte ismertté vált. Sokoldalú, kiváló mérnökök kerültek ki Sopronból, akiknek szerepe nemcsak a fafeldolgozó iparban, hanem a hazai és külföldi mérnöktársadalomban is meghatározóvá vált. Mint egykori diákok, magukkal vitték a selmeci hagyományokat, a barátságot, a segítőkészséget és a szakma szeretetét. Az ötéves faipari mérnökképzés mellett hamarosan megindulhatott az üzemmérnöki szak, a levelező oktatás és a különböző szakmérnöki kurzusok is.

A ’80-as években kezdődő, eleinte lassú, majd felgyorsuló társadalmi változásokkal a Faipari Mérnöki Kar sikeresen tartott lépést. 1984-ben megkezdődött a papíripari mérnökképzés, 1992-ben pedig a mérnöktanár és a szakoktató képzés. 1992-ben alapították az alkalmazott művészeti oktatást, belsőépítész és formatervező szakon, amely 2007-ben a tervezőgrafika szakkal egészült ki. 2002 óta gazdasági informatikusokat is képezünk a Faipari Mérnöki Karon, 2006-ban pedig ipari termék- és formatervező mérnöki szakot indítottunk. Mára tehát a képzési paletta különösen sokszínűvé vált, bizonyítva, hogy a kar képes a megújulásra, a fejlődésre. A faipar oktatása azonban továbbra is központi jelentőségű maradt.

A Faipari Mérnöki Kar 2007-ben ünnepli a hazai felsőfokú faipari szakképzés megindításának 50. évfordulóját. A Ligno-Novum szakkiállítás és vásár előtti napokban, 2007. szeptember 3-án és 4-én, majd ennek folytatásaként a vásár ideje alatt a Faipari Mérnöki Kar nagyszabású rendezvénysorozattal emlékezett meg a jeles évfordulóról. Ennek részeként nemzetközi tudományos konfe¬rencia és több hazai szakmai program került megrendezésre, valamint a kar múltját, jelenlegi helyzetét, jövőjét bemutató rendez¬vények, kiállítások várták az érdeklődőket. A nagysikerű rendez¬vény¬sorozatról, melyet sok faiparos kolléga és más érdeklődő is megtisztelt, ebben az ünnepi lapszámban is beszámolunk.