Faipar, LV. évf. 4. szám

 

Az újság teljes anyaga .pdf formátumban

 

 

 

Tartalomjegyzék:

 

Faipari Mérnöki Kar Innovációs Központ

Tartalom

Hantos Z.: A fabordák hőhídhatása egy könnyűszerkezetes falazatban

Horváthné Hoszpodár K.: A minőség fokozódó szerepe a vállalatok piaci érvényesülésében

Gerencsér K., Varga E.: Hagyományos és új fejlesztésű fűrészszalagok összehasonlító vizsgálata

Mérnök, üzemmérnök, okleveles mérnök,
BSc., MSc., PhD. …?

Diplomaátadó ünnepség a Faipari Mérnöki Karon

A Faipari Mérnöki Kar új vezetése

III. Pannon Design Bútor és Lakberendezési Kiállítás és Vásár

VII. Faanyagvédelmi Konferencia

A szegedi gyufa másfél évszázada

Ligno Novum – Woodtech 2008.

Közhasznúsági beszámoló a Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány 2007. évi működéséről

Közhasznúsági beszámoló a Faipari Tudományos Egyesület
2007. évi működéséről

 

 

 

 

 

 

Faipari Mérnöki Kar Innovációs Központ

Alpár Tibor

 

Az elmúlt években a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kara egyre tudatosabban törekszik a kutatási tevékeny¬ségét az ipar igényeihez igazítani, azaz egyre gyakorlatiasabb, az ipar számára különösen hasznos kutatásokat végezni. Ebből a célból 2008. szeptember 1-én megalakult a kari Innovációs Központ (IK), amelynek célja a kar szellemi kapacitásainak és a kutatási, oktatási infrastruktúrájának hatékonyabb, integrált kihasználása, koordi¬nálása, az intézeti kompetenciákon alapuló K+F+I tevékenység támogatása. Az FMK Innovációs Központ közvetítő szerepet tölt be a kari kutatóhelyek és a hazai, nemzetközi faipari ágazat között.

Az Innovációs Központ az alábbi feladatokat látja el:

           Innovációs, vállalati K+F megbízások: a faipari vállalatok ill. az intézetek számára új együttműködési lehetőségek feltárása és megszervezése, azok szakszerű kialakításának koordinálása, ellenőrzése.

           PR tevékenység: szakmai és lakossági fórumokon a fa, fatermékek, kari kompetenciák ismertetése, reklámozása, a kar egységes megjelenésének képviselete együttműködve a különböző sajtó fórumokkal, szövetségekkel és klaszterekkel.

           A kutatások koordinálása: az intézetek közti pályázati, inno¬vációs vagy egyéb projektek összefogása, a feladat maradéktalan és szakszerű elvégzésére.

           Kutatásszervezés, pályázati tevékenység: az IK – együtt¬mű¬ködve az egyetemi Pályázati Irodával – folyamatos tájékozta¬tást nyújt az intézetek részére a különböző pályázati lehetőségekről, és segítséget biztosít a pályázatok megírásához, az ipari partnerek bekapcsolásához.

           Továbbképzés: a különböző szakmai igények figyelembe vételével, a szakmai szövetségekkel, alapítványokkal együtt¬működve továbbképzéseket szervez.

           Információs és nyilvántartási tevékenység: a fenti feladatokhoz kapcsolódóan napra kész nyilvántartási rendszert tart fenn.

           E tevékenységek kapcsán erősíteni kívánja a Faipari Mérnöki Kar az ipari kapcsolatait. A kari kompetenciák hatékonyabb kihasználásával magasabb minőségű innovációs és szakmai szolgáltatást kíván nyújtani partnerei számára.

Az Innovációs Központ vezetésével a kar dékánja, Dr. Jereb László, Dr. Molnár Sándort bízta meg, akinek széleskörű szakmai ismeretei és kapcsolatbázisa a jó működés biztosítéka.

Reméljük, hogy az Innovációs Központ segítségével még kielégítőbben tudjuk majd szolgálni az ipar, a vállalatok kutatás-fejlesztési igényeit, és erősíthetjük partnereink bizalmát, amivel eddig is sokan fordultak a Faipari Mérnöki Karhoz.

Az Innovációs Központ elérhetőségét és további információkat a borítón találhatnak az érdeklődők.