Faipar, L. évf. 1. szám

 

Az újság teljes anyaga .pdf formátumban

 

 

Tartalomjegyzék:

 

Bevezető

Kurusa L.: A faipar integrált gazdaságfejlesztése a Nyugat-Dunántúli régióban

Hargitai L., Gergely L.: A mágneses rezonancia tomográfia gyakorlati alkalmazási lehetőségei a fűrésziparban. I. rész: Bevezetés, alapelvek

Németh R.: A Hunter modell alkalmazása az akác szorpciós izotermáinak jellemzésére

Szántó D., Bittmann L., Winkler A.: Az akácfa (Robinia Pseudoacacia L.) a farostlemezgyártásban

Szalai J., Kánnár A: Réteges felépítésű faszerkezeti elemek klímaváltozás során bekövetkező vetemedésének és sajátfeszültségeinek számítása I. rész: elméleti összefoglaló

Takáts P.: A Faipari Mérnöki Kar új oktatási stratégiája

Folyóirat Bemutató:
Wood Research – Drevarsky Vyskum

Tudományos Fokozatot szerzett:
Dr. Magoss Endre PhD.

A Faipari Tudományos Egyesület hírei

Hírek a Bútorszövetség életéből

Hírek az EU életéből

Felhívások

Közhasznúsági jelentés a Faipari Tudományos Egyesület 2001. évi működéséről

Közhasznúsági beszámoló a Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány 2001. évi működéséről

 

 

 

 

 

Szakmánkért, nemes célokkal

Molnár Sándor

 

E szellemben született az a megállapodás, amely alapján a Faipari Tudományos Egyesület elnöksége átadta félévszázados hagyományú folyóiratának szerkesztését a Faipari Mérnöki Karnak.

Melyek hát ezek a nemes új célok? S valóban újak-e? A Faipar az indításától kezdve a faipari kutatás-fejlesztés szócsöve kívánt lenni, és valóban az is volt évtizedeken keresztül. A lap a rendszerváltást követően két okból került nehéz helyzetbe:

·       megszűnt a Faipari Kutató Intézet, és átmenetileg minimálisra csökkent az igény a faipari kutatásra;

·       a kibontakozó új vállalkozások más jellegű információkat és más tartalmú lapot igényeltek (így jött létre a Magyar Asztalos.)

Őszintén örülünk azonban annak, hogy a FATE a nehézségek ellenére  megőrizte külföldön is  elismert folyóiratát. A mai megállapodás nem változtat a lap tulajdonjogán, de az új helyzetnek megfelelően, s ehhez kapcsolódóan újak a lap tartalmi prioritásai:

·       Ma a faipari kutatás-fejlesztés egyetlen hazai bázisa a soproni Faipari Mérnöki Kar, amely a szellemi kapacitásainak  jobb kihasználása érdekében létrehozta Faipari Kutató és Szolgáltató Központját (FKSzK).

·       Ma a Kar tanszékei és az FKSzK az alap- és alkalmazott kutatások terén kiemelkedő kutatási programban vesznek részt. Oktatói, kutatói (75 fő) számos OTKA és EU projektekben érdekeltek. A kar éves kutatói teljesítménye – árbevételben kifejezve – közel 120 millió Ft, amelynek eredményeit kötelességünk publikálni.

·       Fontos azt is megjegyeznünk, hogy a kar önálló akkreditált vizsgáló laboratóriummal rendelkezik. Ma e labor elsősorban környezetvédelmi (pl. por és zaj) vizsgálatokat, gépminősítéseket végez, de e tevékenység hamarosan kiegészül a fa- és fatermék vizsgálatokkal. E vizsgálatok tapasztalatát is szeretnénk közreadni.

·       A Faipar c. lap hasznosan segítheti a Dr. Winkler András egyetemi tanár vezette Doktori Iskola tevékenységét is azzal, hogy publikálási lehetőséget biztosít a doktori munkákhoz.

E gondolatsort befejezve szabad legyen azt is megjegyeznem, hogy bízunk abban is, hogy az angol nyelvű összefoglalók és tartalomjegyzék elősegítik a külföldi társintézményeknél szakmai eredményeink megismerését.

Kedves kollégák, ha e hagyományos külsejű lapot kézbe veszik, láthatják, hogy nem egy profit-orientált vállalkozással állanak szemben. Nem egy újabb hirdető újságot akarunk, hanem sokkal inkább a folyamatosan izmosodó faipari szellemi műhelyeknek egy tartós megjelenési, publikációs lehetőséget teremteni.

Mint a Faipari Mérnöki Kar ez idei dékánja örömmel és bizakodással bocsátom a megújult lapot útjára.

Fogadják megértéssel és érdeklődéssel!