Faipar, L. évf. 3. szám

 

Az újság teljes anyaga .pdf formátumban

 

 

 

Tartalomjegyzék:

 

Bevezető

Antal M. R., Kovács Zs.: A FMEA (Hibamód- és Hatás Elemzés) módszer alkalmaz-hatósága a bútorok tervezésénél előforduló hibák megelőzésénél

Magoss E.: Természetes faanyag felületi érdességének alapvető összefüggései
II. rész: kísérleti eredmények és értékelésük

Divós F., Csóka L., Szalai L., Gyenizse P.: Fűrészáru szilárdság szerint történő osztályozása és gyakorlati alkalmazása – II. rész

Csanádi E., Németh Sz.: Többfejes gyalugépek rezgéseinek vizsgálata

Dénes L., Kovács Zs., Bálint Zs., Láng E.: Színfurnérok rugal-masságának anizotrópiája – II. rész

Gerencsér K., Gergely L., Szabó G.: Egyrétegű tömörfalapok ragasztási szilárdságának vizsgálata kisméretű próbatesteken

Kovács Zs., Hargita J.: A Cofurn projekt Magyarországon

Folyóirat Bemutató: Holz als Roh- und Werkstoff

A Faipari Mérnöki Kar hírei

Tíz éve halt meg Dr. Cziráki József

Kitüntetést kapott: Dr. Szabadhegyi Győző

Faipari Kézikönyv II.

Ligno Novum – Wood Tech

A Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány tevékenysége -
II. rész

Szoboravató ünnepség

 

 

 

 

 

A hagyományteremtő Faipari Tudományos Egyesület.

Winkler András

 

52 évvel ezelőtt alapították elődeink a Faipari Tudományos Egyesületet. Az alapszabály kimondja: "Az Egyesület célja: a faipar tudományos feladatainak társadalmi megoldása és tudatosítása, a Magyarország területén működő műszaki és tudományos szakemberek tömörítése." Azt hiszem, az Alapszabálynak ez a mondata megfogalmazza Egyesületünk működésének lényegét. A FATE 52 éve, teljesen más politikati és gazdasági körülmények között jött létre, mint amelyekben most élünk. A jól működő egyesület fénykorában több, mint 2000 tagot számlált és 23 területi csoportban végezte munkáját. Azóta megváltozott a világ körülöttünk. Egyre-másra szűntek meg a helyi csoportok, és fogyott a tagság létszáma.

2002-ben már biztosan tudjuk, hogy két út közül választhatunk. Vagy elegánsan és diszkréten asszisztálunk az egyesület megszünésében, vagy hagyományainkra támaszkodva, az ifjú szakembereket bevonva, az idősebbek bölcsességét kihasználva teljesítjük az Alapszabályban előírtakat, és összefogjuk, tömörítjük a fával foglalkozó szakembereket.

Számunkra csak az utóbbi alternetíva létezik. Munkánkban segítséget adnak a FATE hagyományai. Néhányat szeretnék felsorolni közülük. Elsőként a Faipar c. tudományos folyóiratunkat, amely ötven éve jelent meg először. Sok nehéz helyzetet átvészelve folyamatosan jelenik meg ma is. Napjainkban, erősítve a tudományos jelleget, fiatal szakembereknek, leendő tudós generációknak is igyekszik lehetőséget adni a publikálásra, és a tájékosztatás fontos feladatát is teljesíti.

Másik fontos hagyományunk, alapvető eleme munkánknak a 12 éve megrendezésre kerülő Ligno Novum faipari kiállítás Sopronban. Ezen a kiállításon évente találkozik a közönség a hazai és külföldi faipar termékeivel, az alkotókkal, kereskedőkkel, felhasználókkal; a fával dolgozókkal. Ennek a kiállításnak nemcsak gazdasági és technikai szempontból van nagy jelentősége, hanem demonstrálja a faiparosok összetartozását és bővíti a támogatók, ismerősök körét.

         Harmadikként a FATE szerves részének az Öreg Fások Egyesületének működését szeretném megemlíteni, amelynek fontos, évenkénti eseménye a Ligno Novum vásár idején megrendezésre kerülő közgyűlés, amikor új tagokat toboroznak és megerndezik népszerű szakestélyüket. Az Öreg Fások nemcsak összetartó erő, hanem folytatja a FATE szép hagyományait, amikor emléket állít egykori nagyjainak. Így kerülhetett sor a Nyugat-Magyarországi Egyetem D épülete előtt az Alma Máter Faipari Mérnöki Karának szoborpark avatásá-ra, az első két szobor felállításával. Az Öreg Fások határozatot hoztak, hogy a hasonló kezdeményezéseket anyagilag is támogatják a jövőben.

Elszaladt több mint 50 év a Faipari Tudományos Egyesület alapítása óta. Az egyesületet, a FATE-t ma már nemcsak a végzett munka, a feladatok, hanem hagyományai is éltetik.